Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hướng dẫn mạng ASi với Siemens - Pepperl+Fuchs - Bihl+Wiedemann - ifm - Redtech

Mạng truyền thông công nghiệp AS-Interface (AS-i) | Siemens, Pepperl+Fuchs, ifm, Bihl+Wiedemann, Redtech Giới thiệu về giao thức truyền thông AS-Interface (AS-i) https://www.matictech.com.vn/2023/03/giao-thuc-truyen-thong-as-interface-as-i.html Hướng dẫn sử dụng Gateway Bihl+Wiedemann với PLC Siemens https://www.matictech.com.vn/2023/08/bwu1569-huong-dan-su-dung-gateway.html Các thành phần phần cứng trong video: - PLC Siemens S7-300 - Pepperl+Fuchs VAA-4E-KF2-ZE - Bihl+Wiedemann BWU1569 - ifm AC1256 - ifm AC2258 - ifm AC2256 - ifm AC5205 - Red tech RASI 4400-R Kết nối PLC Siemens S7-300 với Bihl+Wiedemann, Pepperl+Fuchs , ifm - Mạng ASi
Các bài đăng gần đây

Mạng truyền thông CC-Link: PLC Mitsubishi dòng Q

Mạng truyền thông CC-Link với PLC Mitsubishi Q CPU Video minh họa được thực hiện với: - PLC Mitsubishi Q12HCPU - Module mạng CC-Link Master QJ61BT11N - Trạm CC-Link I/O AJ65SBTB1-32DT

Hướng dẫn mạng truyền thông CANopen: PLC Schneider Modicon vs WAGO

Truyền thông CANopen PLC Schneider Modicon M258 vs WAGO 750-337 Note: Hình ảnh và video minh họa được thực hiện với PLC Schneider Modicon TM258LF42DT, trạm remote I/O WAGO 750-337. 1. Khai báo cấu hình Trong phần mềm SoMachine hoặc Machine Expert, khai báo cấu hình PLC Schneider và trạm CANopen WAGO theo thực tế. 2. Viết chương trình Viết chương trình theo ý muốn cho PLC Modicon dùng SoMachine hoặc Machine Expert. 3. Chạy thử Sau khi thực hiện xong cấu hình phần cứng như mục 1 và viết chương trình như ở mục 2, download chương trình xuống PLC và chạy thử.

Hướng dẫn mạng truyền thông Modbus TCP/IP: PLC Siemens S7-1200 với WAGO 750-842

Truyền thông TCP/IP Siemens S7-1200 với WAGO 750-842 Cả PLC WAGO 750-842 và Siemens S7-1200 đều hỗ trợ giao thức TCP/IP trên cổng Ethernet vật lý có sẵn mà không cần thêm module/ card chức năng truyền thông thêm vào. Để S7-1200 và 750-842 có thể truyền thông TCP/IP với  nhau, điều kiện tiên quyết là "Địa chỉ IP  của 2 PLC phải cùng lớp mạng". 1. Lập trình PLC Siemens S7-1200 với phần mềm TIA Portal 2. Lập trình PLC WAGO 750-842 với phần mềm CodeSys

Hướng dẫn mạng truyền thông Profibus - Kết nối Wago, Siemens, Beckhoff với nhau

Hướng dẫn mạng Profibus với Siemens, Beckhoff, Siemens -  Kết nối PLC S7-300 với ET200, WAGO 750-323, Beckhoff BK3150 mạng Profibus