Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn mạng truyền thông Profibus - Kết nối Wago, Siemens, Beckhoff với nhau

Hướng dẫn mạng Profibus với Siemens, Beckhoff, Siemens-  Kết nối PLC S7-300 với ET200, WAGO 750-323, Beckhoff BK3150 mạng Profibus

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hướng dẫn mạng truyền thông Modbus TCP/IP: PLC Siemens S7-1200 với WAGO 750-842

Truyền thông TCP/IP Siemens S7-1200 với WAGO 750-842 Cả PLC WAGO 750-842 và Siemens S7-1200 đều hỗ trợ giao thức TCP/IP trên cổng Ethernet vật lý có sẵn mà không cần thêm module/ card chức năng truyền thông thêm vào. Để S7-1200 và 750-842 có thể truyền thông TCP/IP với  nhau, điều kiện tiên quyết là "Địa chỉ IP  của 2 PLC phải cùng lớp mạng". 1. Lập trình PLC Siemens S7-1200 với phần mềm TIA Portal 2. Lập trình PLC WAGO 750-842 với phần mềm CodeSys

Mạng truyền thông CC-Link: PLC Mitsubishi dòng Q

Mạng truyền thông CC-Link với PLC Mitsubishi Q CPU Video minh họa được thực hiện với: - PLC Mitsubishi Q12HCPU - Module mạng CC-Link Master QJ61BT11N - Trạm CC-Link I/O AJ65SBTB1-32DT